MathWorks Newsroom

Linjär blandad heltalsprogrammering nyhet i Optimization Toolbox för MATLAB

MATLAB löser optimeringsproblem med restriktioner för blandade heltal

Natick, Mass. - (5 Jun 2014)

Det optimala schemat för kraftverk i ett kraftledningsnät, framräknat med linjär blandad heltalsprogrammering.

MathWorks meddelade i dag att linjär blandad heltalsprogrammering (MILP) läggs till i MATLAB. Med denna nya lösare i utgåva 2014a av Optimization Toolbox kan användarna lösa optimeringsproblem som kräver heltalslösningar, till exempel vid beslut om antal aktier som ska köpas eller säljas.  

Vid problem som kräver heltalslösningar gör algoritmer för heltalsprogrammering det möjligt för företag att fatta optimala beslut. Verktyg baserade på MILP kan resultera i betydande ekonomiska och vinster och besparingar i tillämpningar för exempelvis portföljoptimering och resurstilldelning. Den nya lösaren kan användas med MATLAB-implementeringsprodukter för att skapa fristående tillämpningar baserade på MILP och för att integrera algoritmer där MILP används med andra språk såsom Java och .NET.

Vid många affärsproblem krävs MILP-algoritmer för att hitta svar som är heltal. Exempelvis måste variabler som står för aktieandelar som ska köpas vara heltal för att affären ska kunna göras. På liknande sätt kräver variabler som står för till exempel på/av-tillstånd binära värden (0 eller 1). I stället för att runda av lösningen från en traditionell kontinuerlig lösare, något som ofta bryter mot problemrestriktioner, hittar en MILP-lösare den optimala heltalslösningen. 

“Analytiker och utvecklare använder MILP för att hitta de optimala lösningarna på vanliga affärsproblem såsom portföljoptimering, resurstilldelning och schemaläggning”, säger Seth DeLand, chef för teknisk marknadsföring på MathWorks. “Genom att inkludera lösaren för linjär blandad heltalsprogrammering i Optimization Toolbox ger MathWorks användarna möjlighet att bygga och implementera beslutsstödssystem baserade på MILP som kan användas i hela företaget.”

Optimization Toolbox med MILP-lösaren finns tillgänglig direkt i utgåva 2014a (R2014a). Mer information finns i Huvudnyheter i utgåva R2014a.

About MathWorks

MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. MATLAB, the language of technical computing, is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numeric computation. Simulink is a graphical environment for simulation and Model-Based Design for multidomain dynamic and embedded systems. Engineers and scientists worldwide rely on these product families to accelerate the pace of discovery, innovation, and development in automotive, aerospace, electronics, financial services, biotech-pharmaceutical, and other industries. MATLAB and Simulink are also fundamental teaching and research tools in the world's universities and learning institutions. Founded in 1984, MathWorks employs more than 3000 people in 15 countries, with headquarters in Natick, Massachusetts, USA. For additional information, visit mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.