MathWorks levererar ytterligare AI-kapacitet till ingenjörer och forskare i version 2020a av MATLAB och Simulink

2020a innehåller även nya produkter, större uppdateringar och hundratals nya funktioner

Natick, Massachusetts, United States - (6 May 2020)

MathWorks presenterar idag version 2020a med utökad AI-kapacitet för djupinlärning. Neurala nätverk kan nu tränas i den uppdaterade appen Deep Network Designer, flera djupinlärningsexperiment kan hanteras i den nya appen Experiment Manager och det går att välja mellan fler nätverksalternativ för att generera djupinlärningskod. R2020a introducerar nya funktioner speciellt avsedda för ingenjörer inom fordonsindustrin och det trådlösa området. Den innehåller dessutom hundratals nya och uppdaterade funktioner för alla användare av MATLAB och Simulink. Mer information finns tillgänglig i videon om 2020a-versionen.

AI och djupinlärning

“MathWorks erbjuder en omfattande plattform för att bygga AI-drivna system”, säger David Rich, Marketing Director på MathWorks. “Vi har utgått från våra tre decennier långa erfarenhet av produkter, konsulttjänster och support och tillämpat den i ett AI-arbetsflöde som förser ingenjörer och forskare att rensa data, bygga modeller och implementera dem i produktionens IT-system eller inbyggda system.”

Den nya versionen innehåller en förbättrad Deep Learning Toolbox som hjälper användarna att: 

  • Hantera flera djupinlärningsexperiment, hålla ordning på träningsparametrar och analysera och jämföra resultat och kod med den nya appen Experiment Manager.

  • Träna ett nätverk interaktivt för bildklassificering, generera MATLAB-kod för träning och få tillgång till förtränade modeller med appen Deep Network Designer. 

Dessutom erbjuder nu GPU Coder stöd för utökat antal nätverk att implementera AI-system på moln- och edgeenheter, inklusive Darknet-19, Darknet-53, Inception-ResNet-v2, NASNet-Large och NASNet-Mobile.

Nya produkter, större uppdateringar och förbättrade produktfunktioner

Med R2020a följer tre nya produkter:

  • Motor Control Blockset innehåller ett bibliotek av algoritmer för motorstyrning som optimerats för att generera kompakt kod, liksom färdig support för flera hårdvarupaket för motorstyrning.

  • Simulink Compiler gör det möjligt för ingenjörerna att generera fristående applikationer, webbappar och mjukvarukomponenter från Simulink-modeller. Det gör att simuleringar kan köras även utan att Simulink är installerat.

  • MATLAB Web App Server erbjuder kontrollerad åtkomst från en webbläsare till MATLAB-webbappar installerade i användarens hela organisation.

Den nya versionen innehåller även viktiga uppdateringar:

  • Ingenjörer inom fordonsindustrin kan enklare skapa körscenarion med hjälp av importerade vägdata från högupplösta geografiska kartor. De kan även optimera skifteschemanväxlingsstrategier för analys av prestanda, bränsleekonomi och utsläpp. 

  • För ingenjörer inom det trådlösa området har MATLAB:s stöd för 5G- och WiFi-6- teknologi utökats med ytterligare stöd för vågformsgenerering och mobilspårning. 

  • Från MATLAB-klasser kan C++ klasser genereras och den nya versionen innehåller meddelandebaserad kommunikation för servicefunktioner och återanvändbara subsystem.

R2020a innehåller ytterligare hundratals förbättringar av produktfamiljerna MATLAB och Simulink. Några exempel: 

  • MATLAB erbjuder nu förbättrat stöd för icke-ASCII-teckenuppsättningar med standard-UTF-8-kodning, ny kapacitet för anpassning av grafik och nya diagramtyper för att visualisera data samt Live Editor Tasks för interaktiv omläggning eller synkronisering av tidtabeller och stapling eller avstapling av tabellvariabler.

  • Simulink-användare kan nu skriva C-kod direkt i sina modeller för att integrera externa algoritmer, använda ett nytt C-funktionsblock för att enkelt lägga till för- eller efterbearbetning av förkonfigurerade C-funktioner och specificera olika  kod för simulering och kodgenerering.

R2020a är tillgänglig nu, i hela världen. För mer information om alla nya produkter, förbättringar och korrigeringar i MATLAB och Simulink se R2020a Highlights. 

About MathWorks

MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. MATLAB, the language of engineers and scientists, is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numeric computation. Simulink is a block diagram environment for simulation and Model-Based Design of multidomain and embedded engineering systems. Engineers and scientists worldwide rely on these product families to accelerate the pace of discovery, innovation, and development in automotive, aerospace, electronics, financial services, biotech-pharmaceutical, and other industries. MATLAB and Simulink are also fundamental teaching and research tools in the world's universities and learning institutions. Founded in 1984, MathWorks employs more than 5000 people in 16 countries, with headquarters in Natick, Massachusetts, USA. For additional information, visit mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.