MathWorks Newsroom

MathWorks presenterar version 2017a av produktfamiljerna MATLAB och Simulink

Natick, MA, United States - (9 Mar 2017)

MathWorks presenterade idag version 2017a (R2017a) med en rad nya funktioner i MATLAB och Simulink. R2017a innehåller en ny produkt, Automated Driving System Toolbox, som hjälper till att designa, simulera och testa autonoma förarassistanssystem och autonoma körsystem. R2017a innehåller också uppdateringar och korrigeringar av ytterligare 86 produkter.

Uppdateringar inom produktfamiljen MATLAB: 

 • MATLAB
  • Uppdateringar av interaktiva figurer i Live Editor, inklusive titel, etiketter, teckenförklaring och andra anteckningar, samt möjligheten att kopiera liveskriptutmatningar till andra applikationer​
  • Heatmap-diagramfunktioner för att visualisera data
  • Fler funktioner för att arbeta med ”tall arrays” , inklusive ismember, sort, conv, och rörliga statistikfunktioner​​​​​
 • Econometrics Toolbox
  • Bayesiansk linjär regressionsmodell för att analysera förhållandet mellan ett svar och en uppsättning prediktorvariabler
  • Vektorautoregressiv modell för att analysera multivariata tidsserier, inklusive exogena prediktorer
 • MATLAB Production Server
  • Webbaserad serverhanteringspanel för IT-konfiguration och -kontroll
 • Neural Network Toolbox
  • Deep learningalgoritmer för att träna konvolutionella neurala nätverk (CNN) för regressionsuppgifter med hjälp av multipla GPU:er på datorer, i kluster och i molnet
  • Deep learning-visualisering av funktionalitet som en CNN-modell har lärt sig med bildoptimering
  • Funktioner för att överföra vikter från förtränade CNN-modeller (AlexNet, VGG-16 och VGG-19) och modeller från Caffe Model Zoo
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
  • Regression Learner-app för att lära upp regressionsmodeller med hjälp av övervakad maskininlärning 
  • algoritmer för  tall arrays för supportvektormaskin (SVM) och naive Bayes-klassificering, bagged beslutsträd och lassoregression
 • Computer Vision System Toolbox
  • Deep learning  för att upptäcka objekt med Fast R-CNN och Faster R-CNN
 • Automated Driving System Toolbox
  • En ny produkt för att designa, simulera och testa autonoma förarassistanssystem och autonoma körsystem

Uppdateringar inom produktfamiljen Simulink: 

 • Simulink
  • Simulink Projectuppgradering för att enkelt uppdatera alla filer i ett projekt till den senaste versionen
  • parsim-kommando för att direkt köra flera parallella simuleringar 
  • Strömning för stora indatasignaler från MAT-filer utan att läsa in data i minnet
  • Reducerad signaldragning för att snabbt gruppera signaler som bussar och automatiskt skapa busselementportar för färre signallinjer mellan och inom subsystem
  • Automatiskt skapande av portar för att lägga till in- och utportar till block vid routing av signaler
 • Simscape Multibody
  • Runtime-parametrar för att snabba upp simuleringstasks och modifiera komponentparametervärden utan att regenerera C-kod
  • Onshape CAD-import för att använda molnbaserade CAD-konstruktioner i flerkroppssimuleringar 

Uppdateringar inom signalbehandling och kommunikation:

 • Antenna Toolbox
  • Antenna Designer-app för att interaktivt välja och analysera antenner med de önskade egenskaperna​
 • Communications System Toolbox
  • Modellering och simulering för spatiellt definierade MIMO-kanaler i flervägs- och spridningsutbredningsscenarion
 • LTE System Toolbox
  • MATLAB-funktioner för att simulera 3GPP 5G nya radiotekniker
  • Sidelink Receive-funktionalitet för simulering på länknivå av LTE-A ProSe-direktkommunikation för allmän säkerhet och fordonskommunikationstillämpningar
 • WLAN System Toolbox
  • Stöd för att generera IEEE 802.11ad-kompatibla vågformer

Uppdateringar av kodgenerering: 

 • Embedded Coder
  • Integrering av versionsöverskridande kod för att återanvända modellreferenskod som genererats med tidigare versioner
 • Simulink Coder
  • Dynamiskt minnesstöd för MATLAB-funktionsblockssimulering och kodgenerering
 • HDL Coder
  • HDL-kodgenerering från IEEE-standardflyttalsoperationer med single precision 
 • HDL Verifier
  • Stöd för att sondera och samla in interna FPGA-signaler för analys i MATLAB eller Simulink

Uppdateringar av verifiering och validering:

 • Polyspace Bug Finder
  • Kodcheck för MISRA C:2012 Amendment 1 och nya kryptografirutiner
 • Simulink Verification and Validation
  • Förbättrad klonupptäckt för att omfaktorera upprepade biblioteksmönster och subsystemkloner 
  • DOORS Next Generation-stöd för att länka och spåra modellelement till krav i DOORS Next Generation
 • Simulink Design Verifier
  • Visualisering av effekten av tillståndsaktivitetstiming på ”slicer”markering för simuleringar
 • Simulink Code Inspector
  • Stöd för loop- och cycliska operationer  i MATLAB, Simulink och Stateflow

R2017a är tillgänglig direkt, i hela världen. Mer information finns i nyheter för R2017a.

Följ @MATLAB på Twitter för att delta i konversationen om nyheterna i R2017a, eller gilla MATLABs Facebook-sida.

About MathWorks

MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. MATLAB, the language of technical computing, is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numeric computation. Simulink is a graphical environment for simulation and Model-Based Design for multidomain dynamic and embedded systems. Engineers and scientists worldwide rely on these product families to accelerate the pace of discovery, innovation, and development in automotive, aerospace, electronics, financial services, biotech-pharmaceutical, and other industries. MATLAB and Simulink are also fundamental teaching and research tools in the world's universities and learning institutions. Founded in 1984, MathWorks employs more than 3500 people in 15 countries, with headquarters in Natick, Massachusetts, USA. For additional information, visit mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.