MathWorks Newsroom

MathWorks presenterar version 2014a av produktfamiljerna MATLAB och Simulink

Natick, Mass. - (7 Mar 2014)

MathWorks presenterade i dag version 2014a (R2014a) av produktfamiljerna MATLAB och Simulink. R2014a innehåller nya versioner av MATLAB och Simulink samt uppdateringar och korrigeringar av ytterligare 81 produkter.  

Produktfamiljen MATLAB

 • MATLAB: Utökat stöd för för Raspberry Pi och webbkamerautrustning 
 • Optimization Toolbox: Ny MILP-lösare (Mixed-integer linear programming)
 • Statistics Toolbox: Ny funktionalitet för anpassning av modeller till upprepade mätningar där varje mätobjekt använder flera mätningar
 • Image Processing Toolbox:C-kodsgenerering för ytterligare 25 funktioner med MATLAB Coder, och GPU-accelerering för 5 funktioner
 • Econometrics Toolbox:Tillståndsmodeller, självkalibrerande Kalman-filter med data som saknas, och prestandaförbättringar för ARIMA/GARCH-modeller
 • Financial Instruments Toolbox: ”Dual curve construction”, funktioner som beräknar kreditexponering och exponeringsprofiler samt prissättning enligt Blacks modell av swaptioner mm
 • SimBiology: Uppdaterade funktioner för modellberäkning samt förbättrat arbetsflöde vid utforskning av multipla modeller
 • System Identification Toolbox:Rekursiva minsta kvadratberäkningar och block för parameterestimering i realtid
 • MATLAB Production Server: Säker kommunikation mellan klient och server samt dynamiskt skapande av förfrågningar

Produktfamiljen Simulink

 • Simulink: Ny ”data dictionary” för definitioner och hantering av designdata som hör till modellerna
 • Simulink: Gemensamt arbetsflöde för partitionering och kodgenerering för FPGA:er och flerkärniga processorer
 • Simulink: Inbyggt stöd för LEGO MINDSTORMS EV3, Arduino Due och enheter med Samsung Galaxy Android 
 • Stateflow: Kontextkänslig tab-ifyllnad av data i Stateflow-diagram
 • Simulink Real-Time: Instrumentpaneler, stöd för högupplöst grafik, stöd för FlexRay-protokollet samt den sammanlagda funktionaliteten från xPC Target och xPC Target Embedded Option
 • SimMechanics: Import av STEP-filer och summering av krafter i joints
 • Simulink Report Generator: Object Inspector och Informer för detaljerad visning av information i webbvyer i Simulink

Systemverktygslådor för design i MATLAB och Simulink

Kodgenerering

 • Embedded Coder: Stöd för sammanslagning av ändringar från AUTOSAR-verktyg till Simulink-modeller
 • Embedded Coder:Optimerad kodgenerering för ARM Cortex-A med Ne10-bibliotek
 • HDL Coder: Stöd för uppräknade datatyper och timingdriven automatisk pipelining
 • HDL Verifier:FPGA-in-the-loop över JTAG for Altera-kretsar

Tillgänglighet:

R2014a är tillgängligt omedelbart. Mer information finns på:http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html

Om du vill hänga med i diskussioner om nyheterna i utgåva 2014a kan du följa @MATLAB på Twitter eller gilla MATLAB-sidan på Facebook.

About MathWorks

MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. MATLAB, the language of technical computing, is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numeric computation. Simulink is a graphical environment for simulation and Model-Based Design for multidomain dynamic and embedded systems. Engineers and scientists worldwide rely on these product families to accelerate the pace of discovery, innovation, and development in automotive, aerospace, electronics, financial services, biotech-pharmaceutical, and other industries. MATLAB and Simulink are also fundamental teaching and research tools in the world's universities and learning institutions. Founded in 1984, MathWorks employs more than 3000 people in 15 countries, with headquarters in Natick, Massachusetts, USA. For additional information, visit mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.