MathWorks Newsroom

FLIR accelererar utvecklingen av FPGA-kretsar för värmekameror med hjälp av automatisk HDL-generering från MATLAB

Minskar utvecklingstiden från idé till testbar prototyp med 60 %

Kista, Sweden - (21 Aug 2012)

Originalbilden (övre) och samma bild efter filtrering med algoritm implementerad med HDL Coder (nedre).

Idag kungjorde MathWorks att FLIR Systems har använt MATLAB och HDL Coder för att minska utvecklingstiden för FPGA-kretsar för värmekameror med 60 % när det gäller tiden från idé till testbar prototyp. Genom att använda MATLAB för att utveckla, simulera och utvärdera algoritmer, och HDL Coder för att snabbt implementera de bästa algoritmerna i FPGA-kretsarna, kunde FLIR accelerera utvecklingen, genomföra förbättringar på ett par timmar istället för veckor samt återanvända kod för prototypframställning och tillverkning.

Med MATLAB och HDL Coder kan FLIRs algoritmutvecklare ta fram FPGA-prototyperna själva istället för att lämna över skriftliga specifikationer till hårdvaruutvecklare som eventuellt inte har all kunskap om algoritmen. Det här nya algoritmutvecklingsflödet för värmekameror eliminerar även behovet av att översätta algoritmer till HDL manuellt, ett steg som ofta kan leda till fel och som innebär att utvecklarna behöver mer tid för att testa fler designiterationer. Till följd av detta kan FLIRs algoritmutvecklare undersöka en mängd olika konstruktionsvarianter, uppnå bättre tillförlitlighet i den slutliga prototypen och återanvända kod för tillverkning.

“Med MATLAB och HDL Coder kan vi snabbare tillgodose marknadens behov. Vi välkomnar förändringar med öppna armar eftersom vi nu kan utveckla en ny idé till en maskinvaruprototyp som fungerar i realtid på bara ett par veckor. Utvecklingsarbetet har blivit roligare, så vi har ökat både personalens tillfredsställdhet och kundnöjdheten”, berättar Nicholas Hogasten, ansvarig för bildbehandlingsteknik på FLIR Systems.

“För att snabbt och noggrant kunna ta fram FPGA-kretsar behöver algoritmutvecklarna en miljö som underlättar konstruktionsarbete med många iterationer – från idé till driftsättning”, säger Sudhir Sharma, teknisk marknadschef för HDL på MathWorks. “Med HDL Coder kan utvecklarna nu ta fram en prototyp och verifiera sina MATLAB- och Simulink-algoritmer i FPGA-kretsarna på ett enkelt sätt genom att bara trycka på en knapp.”

Mer information om FLIR Systems användning av MATLAB och HDL Coder finns i artikeln “FLIR påskyndar utvecklingen av FPGA-kretsar för värmekameror.”

About MathWorks

MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. MATLAB, the language of technical computing, is a programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numeric computation. Simulink is a graphical environment for simulation and Model-Based Design for multidomain dynamic and embedded systems. Engineers and scientists worldwide rely on these product families to accelerate the pace of discovery, innovation, and development in automotive, aerospace, electronics, financial services, biotech-pharmaceutical, and other industries. MathWorks products are also fundamental teaching and research tools in the world's universities and learning institutions. Founded in 1984, MathWorks employs more than 2400 people in 15 countries, with headquarters in Natick, Massachusetts, USA. For additional information, visit mathworks.com.

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See www.mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

FLIR Systems

FLIR Systems, Inc. är världsledande inom konstruktion, tillverkning och försäljning av sensorsystem för förstärkt iakttagelseförmåga och medvetenhet. Företagets avancerade värmekameror och system för avkänning av hot används inom en rad olika bildframställnings-, termografi- och säkerhetstillämpningar, bland annat luft- och markbaserad övervakning, tillståndsövervakning, forskning och utveckling, tillverkningsprocesskontroll, eftersök och räddning, övervakning av drogförbud, navigering, transportsäkerhet, gräns- och sjöbevakning, miljöövervakning samt identifiering av kemiska, biologiska, radiologiska och radioaktiva ämnen samt sprängämnen. Mer information finns på företagets webbplats: www.FLIR.com.